Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsan

Elevhälsans mål är att i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevens utveckling mot målen i skolan. Elevhälsan arbetar i team med kurator, skolläkare, skolsköterska och specialpedagog samt vid behov möjlighet till rådgivning av skolpsykolog. Rektorn ansvarar för elevhälsan på respektive skola.

Kommunens centrala elevhälsoplan beskriver vårt samlade elevhälsoarbete inom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Den ger också en vägledning i elevhälsoarbetet på både central och lokal nivå i kommunen.

Central elevhälsoplan i Strömsunds kommun Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan i kommunens grundskolor

Alla elever i Strömsunds kommuns skolor kan vända sig till elevhälsan om de har behov av det. Det går bra att ta kontakt via personalen eller rektorn, eller genom att ta kontakt med respektive skola.

Bredgårdsskolan

0670-162 69

Bredgårdsskolans elevhälsa

Fjällsjöskolan

0624-51 20 25

Fjällsjöskolans elevhälsa

Frostviksskolan

0672-41 67 25

Frostviksskolans elevhälsa

Grevåkerskolan

0644-64 20 25

Grevåkerskolans elevhälsa

Hedenvindskolan

0670-162 69

Hedenvindskolans elevhälsa

Hjalmar Strömerskolan (gymnasieskola)

0670-161 85

Hjalmar Strömerskolans elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centralskolan

0671-71 66 25

Centralskolans elevhälsa

Jormskolan

0672-41 67 25

Jormskolans elevhälsa

Kyrktåsjö skola

0671-200 25

Kyrktåsjö skolas elevhälsa

Vattudalsskolan

0670-162 32

Vattudalsskolans elevhälsa

Kontakta oss

Elevhälsan

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: