Lyssna på sidan Lyssna

Tema 2021: Vår nya vardag

Hur ser vår vardag ut i pandemins fotspår? Några av de saker vi borde ta med oss från 2020 har vi valt att skildra i årets almanacka. Det handlar om medmänsklighet och omtanke, om att ställa om istället för att ställa in. Det handlar också om kreativa och digitala lösningar som skapar nya möjligheter när allt inte fungerar som vi är vana. Välkommen du nya vardag!

Tack för att du bor i vår kommun!

2021 års tema är ”Vår nya vardag”. Hur ser den ut i pandemins fotspår? När vi producerar innehållet i almanackan under november och december 2020 vet vi inte mycket om hur läget kommer att vara under 2021. Vad vi med all säkerhet vet är att livet fortfarande kommer att vara annorlunda. När vi på nyårsafton blickar framåt är det mot en ny vardag, fylld med kunskaper från året som gått och med nya insikter inför framtiden.


År 2020 går till historieböckerna. Några av de saker vi borde ta med oss från året har vi valt att skildra i årets almanacka. Det handlar om medmänsklighet och omtanke, om att ställa om istället för att ställa in. Det handlar också om kreativa och digitala lösningar som skapar nya möjligheter när allt inte fungerar som vi är vana.


Tack för att du valt vår kommun och välkommen att ta del av 2021 års almanacka!

Termos i fjällmiljö

Om innehållet i almanackan

Året med almanackan bjuder på tolv artiklar på temat Vår nya vardag. Alla finns att läsa på webben från den första i varje månad.

  • I januari fokuserar vi på vad det är som gör att kriser för oss samman. Under pandemin har många människor visat stor medmänsklighet och omtanke. Engagemanget för att hjälpa andra har bland annat varit tydligt i sociala medier.
  • Hur viktigt det är att tvätta händerna med tvål och vatten är förmodligen den viktigaste lärdomen vi kan ta med oss i vår nya vardag. Att varje dag tänka till kring god handhygien minskar risken för att bli sjuk i både covid-19 och andra sjukdomar som säsongsinfluensa och magsjuka.
  • När vissa aktiviteter inte gått att genomföra har många av våra kommunala verksamheter varit påhittiga och skapat nya aktiviteter eller utvecklat redan befintliga. Det är ett bra tänk att ta med sig framåt.
  • Under året kan du också läsa om privatpersoner som skänkt skyddsutrustning, föreningar som ställt om istället för att ställa in, om vikten av hälsa och rörelse för att må bra, om hemester som kan få oss att se och uppskatta vårt närområde på ett nytt sätt, om att stötta lokala företag och att hjälpa andra när man kan.

Läs alla artiklar i Kommunalmanackan 2021

Röd bil i fjällmiiljö

2020 – året vi aldrig glömmer

Det var i december 2019 världen fick de första rapporterna om ett nytt sars-liknande virus som spreds i Wuhan, Kina. I slutet av januari konstaterades det första fallet i Sverige, en ung kvinna som nyss besökt Wuhan. När antalet smittade ökade i Kina, norra Italien, Iran och Sydkorea tog kommunen snabbt beslut om åtgärder för att lärare eller elever som kanske rest i områdena under sportlovet inte skulle riskera att föra eventuell smitta vidare.

Arbete i stabsläge

Det kom att bli många ytterligare beslut om åtgärder under 2020 för att minska risken för smittspridning. Mellan mars och september arbetade kommunen i så kallat stabsläge för att snabbare och mer effektivt kunna hantera alla frågor med anledning av pandemin. Tjänstepersoner från kommunens förvaltningar arbetade tillsammans i ett antal stabsgrupper med olika ansvarsområden. Gruppernas uppgift var att bereda ärenden inför beslut i krisledningsgruppen.


– Stabsarbetet innebar ett helt nytt arbetssätt som vi lärde oss mycket av. I uppstarten blev det snabbt tydligt hur viktigt det är med förberedelser och att planer och riktlinjer är ajourhållna för att snabbt komma till ett läge där vi är effektiva, säger Anders Bergman som var stabschef och till vardags miljö- och byggchef.

Svårt med uthålligheten

Hur länge pandemin kommer att pågå är omöjligt att säga, vi befinner oss i en ny vardag. Det har varit en av svårigheterna i hanteringen – att hålla i och ha uthållighet.
– Vi var tidigt ute med att hitta åtgärder som kunde dämpa smittspridningen. Vi var också lite ”tuffare” än Folkhälsomyndigheten vad gäller råd, rekommendationer och nedstängningar. Vi har haft förutsättningar för att kunna dämpa smittspridningen. Både medarbetare och invånare har varit otroligt duktiga på att visa förståelse och följa rekommendationerna. Det har varit en viktig framgångsfaktor, säger Anders Bergman.

Informationsmaterial

Viktigt med löpande krisinformation

En viktig del i kommunens arbete med hanteringen av pandemin har varit – och fortsätter vara – att löpande informera i våra olika kanaler.

 

Tack för att du tar del av vår information och tar ditt ansvar för att minska smittspridningen. Genom att följa myndigheternas råd kan vi rädda liv, tillsammans!

Omslaget till Kommunalmanackan 2021

Fakta

Vi gör 10.500 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige. Vi delar även ut den i olika sammanhang.

Vad vill du att vi ska lyfta fram lite extra – tipsa oss!

  • Kanske har du något att lyfta fram som du är stolt över eller som du tycker borde få extra uppmärksamhet?

    Tipsa Heja Strömsund:
    info@hejastromsund.se

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: