Lyssna på sidan Lyssna

Integration Jämtland Härjedalen

Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända kvinnor och män i länets kommuner att etablera sig lokalt. Målet är att de i större utsträckning ska bli integrerade och komma närmare arbetsmarknaden via arbete eller studier.

Målgrupp

  • Nyanlända kvinnor och män i Jämtland och Härjedalen.
  • Ålder 25 och 65 år.
  • Inskrivna på arbetsförmedlingen inom etableringen eller inom ett år efter avslutad etableringsperiod.

Mål för projektet

  • Vi hoppas att projektets insatser kan medföra en förbättrad arbetskraftsförsörjning i länet och tillvarata den mångfald som bidrar till den regionala utvecklingen.
  • Vi vill medverka till att minska arbetslösheten och öka inkluderingen bland nyanlända kommunplacerade kvinnor och män, med en förhoppningsvis förbättrad hälsa som positiv följdeffekt.

Aktiviteter inom projektet

Pågående aktiviteter i Strömsunds kommun:

  • Inför körkort – studiecirklar i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.
  • Handledarutbildning för kommunanställd personal.
  • Fördjupningskurs i ”Att arbeta i Sverige”.
  • Tematräffar: att skriva CV, att söka jobb, kommunens företag med flera.
  • Språkcafé i samarbete med Röda korset.

Projektägare

Region Jämtland Härjedalen är projektägare och länets samtliga åtta kommuner är samverkansparter tillsammans med arbetsförmedlingen.

Fakta

Projektperiod

1 september 2015 till 31 mars 2018

 

Projektansvarig Strömsund

Berit Holter


Projektledare
Annika Myhr, Region Jämtland Härjedalen,
annika.myhr@regionjh.se

Telefon: 070-235 51 74

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: