Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Grönt kärl eller egen kompost

Det gröna kärlet är det sopkärl som finns på fastigheten där du bor. Egen kompost, är en sluten isolerad behållare med lock och botten för kompostering av matavfall, så kallad varmkompost.

Grönt kärl

I det gröna kärlet lägger du ditt brännbara restavfall som blir över när du sorterat ut förpackningarna och matavfall för kompostering, tagit hand om elavfallet och det farliga avfallet samt lämnat grovavfallet till återvinningscentralen.

  • Kärlet töms varannan vecka enligt turlistan, om du har ställt ut det.
  • Vid tömning ska kärlet stå med den svarta taggen och locköppningen ut mot vägen. Låt inte kärlet bli överfullt, då töms det inte.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

I sopbilens hämtningsschema ser du när ditt sopkärl kan tömmas nästa gång Länk till annan webbplats.

Egen kompost

Det är inte svårt att kompostera matavfall, men det finns några saker du behöver tänka på innan du börjar kompostera.

Anmäl komposteringen till kommunen

För kompostering av annat än trädgårdsavfall krävs att du lämnar in en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd.

Kompostbehållaren

Ska du kompostera matavfall då behöver du skaffa en varmkompost, det vill säga behållaren ska vara isolerad samt ha lock och botten.


I behållaren kan du lägga rens från kött, fisk och annan mat, äggskal, alla blad och blast från sallad, kål, morötter och andra grönsaker, kaffesump, bröd, vissna blommor och blad, samt mindre mängder servetter och hushållspapper.

Iphone i hand.

Tips: Skapa en genväg i din smarta telefon så har du en app!

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: