Lyssna på sidan Lyssna

Brunt kärl eller egen kompost

Det bruna kärlet är det matavfallskärl som kommunen tillhandahåller och som finns på fastigheten där du bor för insamling av matavfall. Egen kompost, är en sluten isolerad behållare med lock och botten för kompostering av matavfall, så kallad varmkompost.

Brunt kärl

I det bruna kärlet lägger du ditt utsorterade matavfall.

  • Det bruna kärlet töms vanligtvis varannan vecka enligt turlistan. För att det utsorterade matavfallet inte ska rötas i kärlet, vill vi att ni ställer ut det vid varje tömningstillfälle även om det är lite i det. Därför är det inte heller någon tömningsavgift för det bruna kärlet.
    Givetvis ska ni inte ställa ut kärlet om det är tomt.
  • Vid tömning ska kärlet stå med handtaget vänt från vägen. Låt inte kärlet bli överfullt, då töms det inte.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

I sopbilens hämtningsschema ser du när ditt avfallskärl kan tömmas nästa gång Länk till annan webbplats.

Egen kompost

Det är inte svårt att kompostera matavfall, men det finns några saker du behöver tänka på innan du börjar kompostera. Egen hemkompost innebär också att inget matavfall får läggas i det gröna restavfallskärlet.

Anmäl komposteringen till kommunen

För kompostering av annat än trädgårdsavfall krävs att du lämnar in en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd.

Läs mer på sidan: Eget omhändertagande av avfall

Kompostbehållaren

Ska du kompostera matavfall då behöver du skaffa en varmkompost, det vill säga behållaren ska vara isolerad samt ha lock och botten.


I behållaren kan du lägga rens från kött, fisk och annan mat, äggskal, alla blad och blast från sallad, kål, morötter och andra grönsaker, kaffesump, bröd, vissna blommor och blad, samt mindre mängder servetter och hushållspapper.

Läs mer på sidan: Är matavfallet rätt sorterat Länk till annan webbplats.

Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: