Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Inga nya beslut i nämnden men nu startar arbetet med att samordna skolor i Strömsund

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tog inga nya beslut kring skolutredningen under sammanträdet den 15 februari. Förvaltningen har fått mer tid för att ta fram underlag till nästa möte i mars. Däremot har arbetet med att samordna grundskolorna i Strömsunds tätort startat. Målet är att den nya samlade skolan i området Hedenvind/Vattudal ska vara klar till höstterminen 2026. 

Under sammanträdet fick ledamöterna en presentation av kostnader för skolskjutsarna.

 

– Vi har fått ett omfattande underlag från Länstrafiken som kompletterar skolutredningen. Nu återstår att göra en sammanvägd analys utifrån den rapporten, säger Tomas Sjövall, chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Inga nya beslut

Under sammanträdet tog nämnden inga nya beslut kring skolutredningen, de gav istället förvaltningen mer tid för att färdigställa underlag inför nästa sammanträde i mars. Så här säger ordförande Sara Kjellsdotter, (S):

 

– Förvaltningen har fått i uppdrag att på bästa sätt samordna förskolorna och skolorna i Strömsunds tätort. Sedan behöver vi fortsatt titta på vilka övriga beslut nämnden behöver ta utifrån skolutredningen. För att kunna fatta kloka välgrundade beslut behöver vi få ta del av så mycket underlag som möjligt. Det är en process som måste få ta tid.

Samordna skolor i Strömsunds tätort – det händer nu

Före jul beslutade en enhällig nämnd att gå vidare med ett av de fyra förslagen i skolutredningen: Att samordna F–6-skolorna Hedenvind och Bredgård. Det arbetet har nu startat och leds av en styrgrupp och en projektgrupp.

Samlad information om skolutredningen

På webbplatsen har vi samlat information om skolutredningen för att du ska kunna ta del av vad som händer under hela processen. Det finns en särskild sida om samordningen av skolor i Strömsunds tätort. Snabbadressen till samlingssidan är stromsund.se/framtidensskola

Till Utredning av förskolans och skolans organisation

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Skolchef grundskola och grundsärskola
    0670-162 96
  • Sara Kjellsdotter
    Ordförande
    070-218 82 17

Senast ändrad/granskad: