Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Dialogmöten om skolutredningen genomförda

Efter att barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen presenterat förslagen om framtidens skola den 28 september har man tillsammans med nämnden nu genomfört dialogmöten i de berörda orterna Backe, Hoting och Strömsund.

Mötenas syfte har varit att samla synpunkter från invånarna och svara på deras frågor så långt det varit möjligt. En del oklarheter och frågetecken finns kvar att hantera.

Förståelse och kritik

Många frågor och synpunkter som har lyfts fram kommer att vägleda nämndens politiker i sitt fortsatta arbete.

Barn-, kultur -och-utbildningsförvaltningen har betonat behovet av att balansera utbildningskvalitet med ekonomiska realiteter och barnens rätt till en så bra utbildning som möjligt. Under dialogmötena har det framkommit både kritik och förståelse för de långsiktiga utvecklingsplanerna för skolan.

Värdefull dialog

Sammanfattningsvis har dialogmötena varit värdefulla för att samla synpunkter och frågor från invånarna, de är därmed en del av processen mot en likvärdig och kvalitativ skola.

Fyra förslag i utredningen

Strömsunds kommuns skolutredning har resulterat i fyra olika förslag för framtiden, där förslagen ska ses som en satsning på att förbättra lärmiljön och locka fler behöriga lärare för att därigenom förbättra elevernas studieresultat, och åtgärda de höga lokalkostnader som skolverksamheten dras med idag.

 

– Detta är en långsiktig satsning på kvalitet som bygger på prognoser fram till 2036, säger förvaltningschefen Tomas Sjövall.


Nästa steg är nämndens möte den 26 oktober, där ärendet kommer att tas upp för vidare diskussion.

Stort tack

till alla engagerade invånare som deltagit på dialogmötena!

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Skolchef grundskola och grundsärskola
    0670-162 96
  • Sara Kjellsdotter
    Ordförande
    070-218 82 17

Senast ändrad/granskad: