Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Skolutredningen ska kompletteras – målet kvarstår

Majoriteten i barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade torsdagen den 26 oktober att ge förvaltningschefen i uppdrag att komplettera skolutredningen som presenterades tidigare i höstas.

De kompletteringar nämnden önskar till utredningen är en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen och arbetsmiljölagstiftningen. Dessutom ska kostnaderna för skolskjutsarna utredas.

Invånarnas synpunkter har vägts in

Närmare 400 invånare har deltagit i de dialogmöten som genomförts i Backe, Hoting och Strömsund de senaste veckorna. Där har det delats många åsikter, kritik, frågor och förslag. Dessutom har invånarna haft möjlighet att ställa frågor och få svar via kommunens webbplats. Detta har varit en värdefull kanal för att klargöra oklarheter och förstå invånarnas oro och förväntningar.

 

– Utifrån det har förvaltningen nu flera tydliga uppdrag att ta tag i, säger skolchefen Tomas Sjövall.

Framtiden – ett sammanhållet grundskolekoncept

Behovet av att genomföra en omfattande förändring av skolverksamheten kvarstår, för att förbättra kvaliteten långsiktigt för samtliga elever och skapa en ännu bättre kvalité i skolverksamheten.


Bärande är att ge fler elever i kommunen möjlighet att nå de nationella målen, öppna upp fler vägar till högre utbildning och skapa en lärmiljö som lockar fler lärare med behörighet.

 

– Nu har vi tagit beslut om kompletteringar. Dialogmötena med invånarna har varit väldigt värdefulla, de inspel som kommit har vi tagit till oss. Ska vi ta beslut vill vi att det görs på så bra underlag som är möjligt, säger nämndsordförande Sara Kjellsdotter, (S).

 

Nämndens nästa sammanträde är den 14 december.­­


Mer information
Sara Kjellsdotter, nämndsordförande, 070-218 82 17
Tomas Sjövall, förvaltningschef, 0670-162 96

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: