Lyssna på sidan Lyssna

Återvinningsstation

 Strömsunds kommun ansvarar för driften av återvinningsstationerna.

En återvinningsstation, ÅVS, är obemannad och här kan du lämna använda förpackningar av plast, papper, metall och glas.

  • Töm Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda.
  • Separera Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.
  • Underlätta återvinningen Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar och sprayflaskor är helt tömda. Vik ihop och platta till papperförpackningar och lägg gärna de mindre i de större. Då tar de mindre plats under diskbänken, vilket gör att du inte behöver ta dig till återvinningsstationen lika ofta.

Sortera Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Läs mer om Återvinningsstationer i kommunen

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: