Lyssna på sidan Lyssna

Park- och trädgård, löv och gräs

Löv och gräs är trädgårdsavfall som lämnas i en separat fraktion på kommunens återvinningscentraler, ÅVC.

Tänk på!

Naturligtvis måste trädgårdsavfallet vara rent och fritt från stenar, plastsäckar och annat skräp.

  • Plastsäckar och plastkrukor ska tas bort, sorteras som övrig plast. Krukor i keramik eller liknande ska tas bort, sorteras som sten, kakel, tegel med mera på återvinningscentralen.
  • Lupiner och andra invasiva växter som exempelvis jättebalsamin och jättebjörnloka sorteras som brännbart. Invasiva växter ska vara förpackade innan transport till återvinningscentralen.
Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: