Lyssna på sidan Lyssna

Elavfall, kyl och frys

Kyl- och frysmöbler lämnas på anvisad plats vid någon av kommunens återvinningcentraler, ÅVC.

Kyl- och frysmöbler innehåller ofta farliga ämnen och därför är det viktigt att dessa tas omhand och lämnas till återvinning.

  • Äldre kylskåp och frysar innehåller flera farliga ämnen, bland annat freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret.
Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: