Lyssna på sidan Lyssna
Grönt kärl

Grönt kärl

Det gröna kärlet är det restavfallskärl som finns på fastigheten där du bor.

I det gröna kärlet lägger du ditt brännbara restavfall som blir över när du sorterat ut förpackningarna och eventuellt matavfall för egen kompostering, tagit hand om elavfallet och det farliga avfallet samt lämnat grovavfallet till återvinningscentralen.

  • Kärlet töms varannan vecka enligt turlistan, om du har ställt ut det.
  • Vid tömning ska kärlet stå med den svarta taggen och locköppningen ut mot vägen.
  • Låt inte kärlet bli överfullt, då töms det inte.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

I sopbilens hämtningsschema kan du se när ditt avfallskärl kan tömmas nästa gång Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: