Lyssna på sidan Lyssna

Stoppade möbler (kross)

Stoppade möbler sorteras ut från grovavfallet och lämnas som en egen fraktion på kommunens återvinningscentaler, ÅVC.

Stoppade möbler krossas för att kunna sortera trä, metall och restavfall för sig.

Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: