Lyssna på sidan Lyssna

Konstruktions­material

Konstruktionsmaterial är grovavfall som ska sorteras ut och lämnas i separat fraktion på kommunens återvinningscentraler, ÅVC.

Exempel på konstruktionsmaterial är tegel och cement.

Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: