Lyssna på sidan Lyssna

Restavfall är hushållsavfall som ska läggas i det gröna kärlet som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang.

Det här är restavfall

Restavfallet eller soppåsen är det som blir kvar när du sorterat ut förpackningar, (matavfall), grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning med energiutvinning.

Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: