Lyssna på sidan Lyssna

Farligt avfall ska sorteras ut från det vanliga hushållsavfallet och lämnas in på någon av kommunens återvinningscentaler, ÅVC.

Farligt avfall är en avfallstyp som är farligt för människan och miljön, som farligt avfall räknas allt elektriskt och elektroniskt avfall samt kemikalier, färg, förtunning, oljor, parfymer, bekämpningsmedel etc.

Det är viktigt att hantera farligt avfall på rätt sätt

Behållaren ska vara väl försluten och innehållet väl uppmärkt .

Mer information om farligt avfall

Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: