Lyssna på sidan Lyssna

Elavfall, vitvaror

Vitvaror, exempelvis spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner lämnas på anvisad plats vid någon av kommunens återvinningcentraler, ÅVC.

Vitvaror innehåller ofta farliga ämnen och därför är det viktigt att dessa tas omhand och lämnas till återvinning.

  • Stora vitvaror som diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB.
Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: