Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Elavfall, vitvaror

Vitvaror, exempelvis spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner lämnas på anvisad plats vid någon av kommunens återvinningcentraler, ÅVC.

Vitvaror innehåller ofta farliga ämnen och därför är det viktigt att dessa tas omhand och lämnas till återvinning.

  • Stora vitvaror som diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB.
Iphone i hand.

Tips: Skapa en genväg i din smarta telefon så har du en app!

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: