Lyssna på sidan Lyssna

Brännbart grovavfall är hushållsavfall som är för stort eller olämpligt att lägga i soptunnan. Lämna brännbart grovavfall på återvinningscentralen.

Det här är brännbart

Den brännbara fraktionen är en blandning av olika avfallsmaterial som inte är farligt avfall, exempelvis skumgummimadrasser, möbeldynor, mattor och andra större massiva blandmaterial av trä, gummi och plast som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning.

Här lämnas också plastförpackade invasiva växter från trädgården

Det här är inte brännbart

  • Pappers- och plastförpackningar (sorteras som förpackning på en ÅVS).
  • Tyg- och skinnsoffor (sorteras som stoppade möbler på ÅVC)
  • Metallmöbler (sorteras som metall på ÅVC)
  • Trämöbler (sorteras som trä på ÅVC).
Iphone i hand.

Lägg genväg till sorterings­guiden i din telefon

Surfa in till sorteringsguiden och välj ”Lägg till på hemskärm”. Då har du skapat en app på din telefon.


Direktadress till sorteringsguiden är www.stromsund.se/
sorteringsguide

ÅVC = Återvinningscentral.

ÅVS = Återvinningstation.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: