Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Insamling av matavfall vid flerbostadshus

Som fastighetsägare behöver du se över några saker inför kommande utsortering och insamling av matavfall.

Vad behövs för att sorteringen ska fungera hos er?

Som fastighetsägare behöver du se över några saker inför kommande utsortering och insamling av matavfall.

 • Se över de utrymmen där kärlen förvaras, så att matavfallskärlen får plats. Är utformningen på avfallsutrymmet bra? Eller behöver det planeras om?
 • Hitta en bra plats där hyresgäster kan hämta buntar med matavfallspåsar. En bunt är 80 påsar och räcker ungefär ett halvår per hushåll.
 • Planera för att informera dina hyresgäster om kommande matavfallsinsamling. Berätta om när, hur och varför de ska sortera sitt matavfall.
 • Planera för eventuell uppsättning av matavfallskorgen i fastighetens lägenheter.
 • Se över hur stor mängd matavfall som uppstår i fastigheten och utsorteras per vecka. Informationen behövs som underlag till beräkning för antal kärl och tömningsintervall.

Det här ingår i abonnemanget (utrustning som kommunen tillhandahåller)

 • Matavfallskärl med sorteringsdekal. Kärlen är ventilerade, brunfärgade och rymmer 140 liter. Kärlets bredd: 480 mm, höjd: 1 065 mm, djup: 550 mm.
 • Matavfallspåsar 9 liter, ca 160 påsar per lägenhetshushåll och år.
 • En matavfallskorg för varje lägenhet.
 • Informationsbroschyr, sortering av matavfall.

Matavfallskärl, 140 liter

Matavfallspåse, 9 liter

Matavfallskorg MatHilda

Tömning

 • Tömning av matavfallskärlet är kostnadsfritt.
 • Vid tömning får matavfallskärlen, av arbetsmiljöskäl, inte vara för tunga. För att undvika detta rekommenderar vi att kärlen endast fylls till cirka 85 procent.
 • Tömning kommer att ske enligt val av abonnemang.

Placering och rengöring

 • Att sortera ut matavfallet i ett separat kärl ska inte innebära mer lukt än när avfallet är blandat.
 • Kärlen bör dock rengöras regelbundet för att minska risken för luktproblem. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av matavfallskärlen, vilket bör ske regelbundet (minst en gång per år).

Hämta matavfallspåsar och matavfallskorg på återvinningscentralen, ÅVC

 • Kontakta ÅVC-personalen på mejl teknik(a)stromsund.se, innan ni hämtar utrustningen på återvinningscentralen.

Utrustning som du som fastighetsägaren kan behöva köpa in

 • Vägghållare för förvaring av matavfallspåsar i soprum.

Vägghållare.

Dimensionering och avfallsmängder

Tabellen nedan kan användas som beräkningsunderlag för fastighetens avfallsmängd och dimensionering. Den visar ungefärlig mängd avfall som uppstår i liter per hushåll.


Tabell dimensionering och avfallsmängder

Boendetyper/verksamheter

Matavfall

Restavfall

Flerbostadshus/lägenhet (liter/hushåll)

10–20 liter

50–70 liter

Beräkning av antal lägenheter per matavfallskärl

Räkneexempel för bostadshus med 10 lägenheter och 20 liter matavfall/vecka:

 • 10 lägenheter x 20 liter matavfall/vecka = 200 liter matavfall/vecka
 • 200 liter/140-liters kärl = 1,42 kärl

Tio lägenheter behöver två matavfallskärl om hämtning sker varje vecka eller fyra matavfallskärl vid 14-dagarshämtning.


Räkneexempel för bostadshus med 10 lägenheter och 10 liter matavfall/vecka:

 • 10 lägenheter x 10 liter matavfall/vecka = 100 liter matavfall/vecka
 • 100 liter/140 liters kärl = 0,71 kärl

Tio lägenheter behöver ett matavfallskärl om hämtning sker varje vecka, eller två matavfallskärl vid 14-dagarshämtning.

Avfallstaxa

Den nya avfallstaxan som har antagits och börjar gälla från 1 oktober 2023, består av tre delar: grundavgift, abonnemangsavgift och en tömningsavgift.

 • Grundavgift betalar alla hushåll och verksamheter. I grundavgiften för bostäder (en- och tvåbostadshus, fritidsbostäder samt flerbostadshus) ingår möjligheten att använda återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende.
  Grundavgift betalar även de som har fritidshus, men inte har abonnemang för avfallskärl.
  I grundavgiften ingår kundservice, administration, fakturering, information, utveckling och planering.
 • I abonnemangsavgiften ingår kostnader för hämtning och transport av avfall, samt tillhörande kostnader.
 • I tömningsavgiften ingår behandlingskostnaden för restavfallet.

Abonnemangs- och tömningsavgift är beroende av avfallsbehållarens volym. Nivån på avgiften beror på val av behållarstorlek och hämtningsintervall.

Tecknad mat och texten matåtervinst.

Länets gemensamma logotyp för matåtervinning.

Ta gärna kontakt

med vår avfallstrateg om ni har några funderingar eller behöver diskutera införandet.

 

Annika Hillevidotter

0670-161 24

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: