Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Insamling av matavfall vid verksamheter

Utsortering och insamling av matavfall kommer att innebära en del förändringar för verksamheten.

Om du hyr lokal och inte har ett eget avfallsabonnemang för din verksamhet kontaktar du fastighetsägaren för mer information.

Vad behövs för att sorteringen ska fungera hos er?

Som verksamhetsansvarig behöver du se över några saker inför kommande utsortering och insamling av matavfall:

 • Möjligheten till utsortering av matavfall, vilken extrautrustning och vilken logistik som behövs i kök, matsalar, lunch- och fikarum med mera för att utsorteringen ska fungera så bra som möjligt.
 • Om utformningen på avfallsutrymmet är bra, ryms de nya matavfallskärlen, eller behöver det planeras om? Verksamheter som idag har ett 750-literskärl för restavfall kommer att behöva byta ut dessa till 660-literskärl när matavfallsinsamling införs och hämtning sker i tvåfackbil. Utformningen på de nya bilarna gör att dessa inte kan hanteras och tömmas.
 • Hur stor mängd matavfall uppstår i verksamheten och utsorteras per vecka. Informationen behövs som underlag till beräkning för antal kärl och tömningsintervall.

Tips: Vid beredningsplats och disk är det bra att ha små plastkärl som sedan töms i de större kärlen.

Det här ingår i abonnemanget (utrustning som kommunen tillhandahåller)

Mindre verksamheter och företag

 • Matavfallskärl. Kärlen är ventilerade, brunfärgade och rymmer 140 liter. Kärlets bredd: 480 mm, höjd: 1 065 mm, djup: 550 mm.
 • Matavfallspåsar 9 liter, ca 160 påsar per verksamhet/företag och år.
 • En matavfallskorg för 9-liters papperspåse, MatHilda.
 • Informationsbroschyr, sortering av matavfall.

Matavfallskärl, 140 liter

Matavfallspåse, 9 liter

Matavfallskorg MatHilda

Större verksamheter och företag

 • Matavfallskärl. Kärlen är ventilerade, brunfärgade och rymmer 140 liter. Kärlets bredd: 480 mm, höjd: 1 065 mm, djup: 550 mm.
 • Matavfallspåsar 22 liter, ca 365 påsar per verksamhet/företag och år.
 • En matavfallspåshållare i metall för 22-liters papperspåse.

Matavfallskärl, 140 liter

Matavfallspåse, 22 liter

Trådställning påse, 22 liter

Tömning

 • Tömning av matavfallskärlet är kostnadsfritt.
 • Vid tömning får matavfallskärlen, av arbetsmiljöskäl, inte vara för tunga. För att undvika detta rekommenderar vi att kärlen endast fylls till cirka 85 procent.
 • Tömning kommer att ske enligt val av abonnemang.

Placering och rengöring

 • Att sortera ut matavfallet i ett separat kärl ska inte innebära mer lukt än när avfallet är blandat.
 • Kärlen bör dock rengöras regelbundet för att minska risken för luktproblem. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av matavfallskärlen, vilket bör ske regelbundet (minst en gång per år).
 • Om du hyr lokal utan eget abonnemang är det fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av matavfallskärlen, vilket bör ske regelbundet (minst en gång per år).

Hämta matavfallspåsar och matavfallskorg på återvinningscentralen, ÅVC

 • Kontakta ÅVC-personalen på mejl teknik(a)stromsund.se, innan ni hämtar utrustningen på återvinningscentralen.

Utrustning som verksamheten kan behöva köpa in

Här visas några förslag på övrig utrustning som inte tillhandahålls av kommunen, men som kan vara till hjälp i utsortering av matavfallet.

Matavfallssäck, 45 liter

Säckhållare för
matavfall, enkel
Passar till 45-liters
matavfallssäck

Säckhållare för
matavfall, dubbel
För två säckar, passar till
45-liters
matavfallssäck

Sil för
matavfallsinsamling

Tratt för matavfall.
Passar till sorteringsbox
25 liter
och säckhållare för matavfall med 45-liters matavfallssäck.

Avrinningskitt dubbelvagn.
Passar till matavfallssäck,
45 liter

Fler produkter som kan vara till hjälp i er verksamhet hittar ni via nätet på företag som säljer utrustning för matavfallsinsamling.

Dimensionering och avfallsmängder

Tabellen nedan kan användas som beräkningsunderlag för en verksamhets avfallsmängd och dimensionering. Den visar ungefärlig mängd avfall som uppstår i liter per anställd, per person eller liter per portion i en verksamhet per vecka.


Tabell dimensionering och avfallsmängder

Boendetyper/verksamheter

Matavfall

Restavfall

Äldreboende (liter/boende)

5–20

100–120

Skolor (liter/barn)

2,5

6

Förskolor (liter/barn)

3,5

18

Vårdboende (liter/person)

7

140

Restaurang (liter/anställd)

10


Livsmedelsbutik (liter/anställd)

10–15


Kontor (liter/anställd)

2


Butiker (liter/anställd)

2


Äldreboende

Äldreboende med 20 liter matavfall/vecka behöver ett matavfallskärl/7 boenden.

Äldreboende med 5 liter matavfall/vecka behöver ett matavfallskärl/28 boenden.


Räkneexempel för äldreboende med 20 liter matavfall per vecka:

 • 10 boenden x 20 liter matavfall per vecka = 200 liter matavfall/vecka
 • 200 liter/140-liters kärl = 1,42 kärl

Tio boenden behöver två matavfallskärl om hämtning sker varje vecka, eller fyra matavfallskärl vid 14-dagars hämtning.


Räkneexempel för äldreboende med 5 liter matavfall per vecka:

 • 10 boende x 5 liter matavfall per vecka = 50 liter matavfall/vecka
 • 50 liter/140-liters kärl = 0,4 kärl

Tio boende behöver ett matavfallskärl vid 14-dagars hämtning.

Skolor

Skolor behöver ett matavfallskärl/56 barn.

Förskolor

Förskolor behöver ett matavfallskärl/40 barn.

Vårdboende

Vårdboende behöver ett matavfallskärl/20 boende.

Restaurang

Restaurang med 10 liter matavfall/vecka behöver ett matavfallskärl/10 anställda.


Räkneexempel för restaurang med 10 liter matavfall per vecka:

 • Restaurang 10 anställda x 10 liter matavfall per vecka = 100 liter matavfall/vecka.
 • 100 liter/140 liters kärl = 0,7 kärl.

En restaurang med 10 anställda behöver ett matavfallskärl om hämtning sker en gång per vecka.

Livsmedelsbutik

Livsmedelsbutik med 15 liter matavfall/vecka behöver ett matavfallskärl/9 anställda.

Kontor och butiker

Kontor och butiker behöver ett matavfallskärl/70 anställda.

Avfallstaxa

Den nya avfallstaxan som har antagits och börjar gälla från 1 oktober 2023, består av tre delar: grundavgift, abonnemangsavgift och en tömningsavgift.

 • Grundavgift betalar alla hushåll och verksamheter. I grundavgiften för bostäder (en- och tvåbostadshus, fritidsbostäder samt flerbostadshus) ingår möjligheten att använda återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende.
  Grundavgift betalar även de som har fritidshus, men inte har abonnemang för avfallskärl.
  I grundavgiften ingår kundservice, administration, fakturering, information, utveckling och planering.
 • I abonnemangsavgiften ingår kostnader för hämtning och transport av avfall, samt tillhörande kostnader.
 • I tömningsavgiften ingår behandlingskostnaden för restavfallet.

Abonnemangs- och tömningsavgift är beroende av avfallsbehållarens volym. Nivån på avgiften beror på val av behållarstorlek och hämtningsintervall.

Tecknad mat och texten matåtervinst.

Länets gemensamma logotyp för matåtervinning.

Ta gärna kontakt

med vår avfallstrateg om ni har några funderingar eller behöver diskutera införandet.

 

Annika Hillevidotter

0670-161 24

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: