Lyssna på sidan Lyssna
Nyckel sitter i dörren

Lättläst: Bostad med särskild service

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS säger att en del människor med funktionshinder har rätt att få extra hjälp för att leva bra liv.

I lagen står att du kan ha rätt
att bo i en bostad med särskild service,
till exempel i en gruppbostad där det
finns personal som hjälper dig med det du behöver.

Socialstyrelsen skriver regler och råd
om till exempel omvårdnad och sjukvård.
Reglerna och råden hjälper politiker och chefer i kommunen
och personal på gruppbostäder att arbeta på ett bra sätt.

Den här texten handlar om regler och råd
för bostäder med särskild service
till exempel för gruppbostäder.
Texten är lättläst.
Det betyder att det inte finns svåra ord
men att allt som är viktigt finns med.

Föreskrifter att följa

Här kan du läsa om Socialstyrelsens föreskrifter.
Föreskrifter är regler som kommunen och
personalen i gruppbostaden måste följa.

Du som bor i en bostad med särskild service
har rätt att få hjälp med det du behöver
och den hjälp som du själv vill ha.
Det kan vara hjälp med att äta och dricka,
att tvätta dig och klä på dig,
att städa och laga mat,
att gå till affären eller till banken,
att gå ut och träffa andra människor,
att prata om saker som du tycker är svåra att förstå,
att planera ditt liv,
att gå till doktorn eller tandläkaren,
att få hjälpmedel och vård som gör att du klarar dig bättre,
att få hjälp att gå till polisen om någon gör något dåligt mot dig.

Den som bestämmer i gruppbostaden
har ansvar för att du får hjälp med
att bli bra på sådant som du kan klara själv.
Personalen ska prata med dig om vilken hjälp du behöver.
Ni ska göra en plan för den hjälp du får.
Ni ska också se till att ni gör det som ni har bestämt.

En gruppbostad ska ha någon som har
ansvar och bestämmer i gruppbostaden.
Den personen kan kallas föreståndare
och ska ha utbildning på högskolan.
Föreståndaren ska veta vad människor med funktionshinder
behöver för att leva bra liv.
Föreståndaren ska se till att alla får den hjälp de behöver.

Föreståndaren ska se till att de som arbetar i gruppbostaden
kan hjälpa dig och andra på ett bra sätt.
Det kan vara att personalen får gå kurser eller prata om sitt arbete.
Ny personal ska få hjälp så att de kan arbeta bra.
Föreståndaren ska lära sig om nya lagar
och nya idéer om vad människor med funktionshinder behöver.

Allmänna råd

Här kan du läsa om Socialstyrelsens allmänna råd.
Allmänna råd är förslag på hur politiker, chefer
och personal kan göra för att hjälpa
människor med funktionshinder på ett bra sätt.
Men de måste inte följa råden.
De kan själva komma på andra sätt göra ett bra arbete.

Det är inte bra om flera gruppbostäder
eller för många servicebostäder ligger på samma ställe.
Då kan det likna vårdhem där många människor med funktionshinder
bodde tillsammans förr.
Det är bättre att en gruppbostad är mitt bland andra hus och lägenheter.

Det är lagom med 3, 4 eller 5 personer i en gruppbostad.
Det kan gå bra med 6 personer också.
Men då måste personalen vara säker på att de har tid att hjälpa alla
och att alla får bra hjälp.

Vill du bo tillsammans med någon du känner i en gruppbostad?
Berätta det för den som bestämmer om gruppbostaden.

Det är bra om de rum som ni har tillsammans i gruppbostaden
finns nära lägenheterna så att det är lätt att gå dit.
Ni som bor i gruppbostaden ska kunna vara i de rummen
tillsammans med personalen
Ni kan också tillsammans bestämma om
människor får hälsa på i de rummen
och när de får komma.

Texten utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. För den exakta lydelsen av föreskrifter och allmänna råd hänvisar vi till SOSFS 2002:9.

 

Lättläst text: Lena Erika Falk, Centrum för lättläst.

Artikelnr 2004-114-3, publicerad www.socialstyrelsen.se, mars 2004.

Kontakta oss

Biståndsenheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: