Lyssna på sidan Lyssna

Ta ställning i fiberfrågan

Vilka behov av uppkoppling har du idag och vilka behov kommer du att ha i framtiden? För dig som får ett erbjudande om fiberanslutning i din brevlåda är det viktigt att ta ställning till om du vill ansluta dig till fibernätet eller inte.

Det finns exempel på områden där utbyggnaden inte kommit igång eller blivit kraftigt försenad på grund av låg anslutningsgrad. Oavsett vilken aktör som bygger ut fibernät i ett område måste det finnas ett intresse de som bor i området att beställa en fiberanslutning. Ingen aktör kan bygga ut fibernät utan tillräckligt många beställningar, då finns alltid risk att utbyggnaden inte blir av. Att ansluta i efterhand blir dyrare jämfört med att beställa när området byggs ut.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: