Lyssna på sidan Lyssna

Försäkring, olycksfall

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jämtland för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper inom Strömsunds kommuns verksamhetsområde.

Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. Här på sidan får du ett utdrag av delar av försäkringsbeskedet.

Läs hela försäkringsbeskedet Pdf, 676 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett olycksfall?

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

 • total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
 • drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

Så här gör du vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
  Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Länsförsäkringar för att de ska godkänna och bekräfta att du får resan. Därefter kan du beställa taxiresor. Lämna uppgift om adresser, skoltider med mera till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid ”Intyg om utbetald reseersättning”.

Kortfattad beskrivning av försäkringens omfattning

Vad som ersätts och till vilket maxbelopp

Pbb = prisbasbelopp. Från 1 januari 2024 är 1 Pbb 57 300 kr.

 • Läkekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Ersättning för sjukhusvård 40 kronor per vårddag, dock max 1 Pbb.
 • Ersättning för intyg, nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Tandbehandlingskostnader, nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Resekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Personliga tillhörigheter, 0,25 Pbb.
 • Merkostnader, 1 Pbb.
 • Rehabiliteringskostnader, 1 Pbb.
 • Hjälpmedel vid invaliditet, 1 Pbb.
 • Medicinsk invaliditet
  - Invaliditetsgrad upp till 49 %, 15 Pbb
  - Invaliditetsgrad högre än 49 %, 30 Pbb
 • Ekonomisk invaliditet
  - Invaliditetsgrad högre än 49 %, 30 Pbb
 • Sveda & värk , enligt Trafikskadenämndens tabell
 • Ärrersättning, enligt Trafikskadenämndens tabell
 • Smitta av HIV & hepatit, 5 Pbb.
 • Dödsfall till följd av olycksfall, 1 Pbb.
 • Dödsfall oavsett orsak intill 25 års ålder, 1 Pbb.
 • Kris, 10 behandlingar

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller för följande grupper vid olycksfallskada som inträffar heltid – dygnet runt

 • Elever i grund- och gymnasieskola.
 • Barn inom förskoleverksamhet.
 • Barn i 6-årsverksamhet.
 • Barn i familjehem/fosterhem/kontaktfamilj.
 • Elever i särvux/särskola.
 • Barn och ungdomar i övrigt vid aktiviteter anordnade av kommunen.
 • Vuxna i kommunens omsorgsverksamhet.
 • Elever skrivna i kommunen med skolgång i annan kommun (inklusive särskola).
 • Ensamkommande flyktingbarn.

Försäkringen gäller för följande grupper vid olycksfallskada som inträffar under skol-/verksamhetstid

 • Barn och ungdomar i verksamhet anordnad av kommunen. Gäller även för barn och ungdomar som bor i annan kommun. (Jamtli öppna förskolan).
 • Elever i grundvux/komvux och YH.
 • Elever i grundutbildning för vuxna SFI och yrkesintroduktion.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsträning, sysselsättningsprogram, praktik m m.
 • Psykiskt labila personer i kommunal verksamhet.
 • Timanställda LSS, ledsagare och avlösare.
 • Personer i ungdomstjänst.

Försäkring

Försäkrings­nummer:
734239
Avtalstid:
1 januari–31 december 2024

Anmäl skada

Vid skador ska du kontakta kommunens försäkringsbolag.

Så här anmäler du en skada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsförsäkringar Jämtland

Box 367

831 25 Östersund

063-19 33 00

Skadejour (utanför ordinarie öppettider: 020-59 00 00


Mejl: info@lfz.se


Kommunens kontaktperson när det gäller försäkringar är Helen Löfgren-Larsson.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: