Bredband och IT

Vårt mål är att Strömsund ska vara en attraktiv kommun där invånare, företag och besökare har tillgång till god uppkoppling. Tillgången till digital infrastruktur är också en förutsättning för kommunens möjlighet att digitalisera.