Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhuset i Strömsund.

Kontakta kommunen

Vill du komma i kontakt med någon av Strömsunds kommuns anställda, förvaltningar, avdelningar eller kommunala bolag? Ring via kommunens växel, 0670-161 00, så får du hjälp att komma vidare till rätt person eller funktion. Du kan också mejla till oss.

Ring via växeln, 0670-161 00

Då får du hjälp att komma vidare till rätt person eller funktion. Öppettider: Vardagar kl. 8–16, lunchstängt 12–13.

Klicka på Kontakta oss i kontaktlisten.

Bild på Kontakta oss-rutan

Mejla via Kontakta oss-rutan

Vi skriver inte ut våra mejladresser på webbplatsen utan har valt att använda formulär för att undvika spam. Via formulären kan även du som saknar e-postprogram mejla till oss.


På alla sidor på webbplatsen finns en kontaktlist med texten ”Kontakta oss”. När du klickar på ”Kontakta oss” kommer du till en ruta där adress, telefon, besökstider och kontaktformulär finns. Det är här du skickar mejl till oss.


Vill du mejla kontaktpersonen klickar du på det blåmarkerade namnet (markerat med @) i kontaktrutan så öppnas ett kontaktformulär upp. Här kan du också bifoga filer. Om du vill att vi kontaktar dig i något ärende måste du skriva din mejladress eller telefonnummer i meddelandet. När vi har besvarat din fråga raderar kontaktpersonen de personuppgifter som du har lämnat.

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Längst ned i kontaktrutan finns två blå lister med texten:

 • Förslag, synpunkter och klagomål
 • Felanmälan

När du klickar på ”Förslag, synpunkter och klagomål” kommer du till en samlingssida där du väljer område. Klickar du på ”Felanmälan” kommer du till en samlingssida där du kan felanmäla.

Adresser

 • Kommunens gemensamma postadress är Box 500, 833 24 Strömsund
 • Kommunens fakturaadress är Box 599, 833 24 Strömsund (gäller alla fakturor till kommunen).
 • Leveransadress för stora varor till kommunhuset är Strömsvägen 38, 833 35 Strömsund.
 • Besöksadress till kommunhuset är Storgatan 15, Strömsund

Officiell mejladress

Du kan kontakta kommunen i kommunövergripande ärenden på kommun(a)stromsund.se

Mejl till kommunanställda och vissa funktioner

Om du vill kontakta en anställd via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se eller funktion@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Alla mellanslag ersätter du med en punkt.


Undantag skriver vi ut på webbplatsen där @ är markerat med (a).

Kontaktuppgifter till förvaltnings- och avdelningschefer

Besöksadress är Storgatan 15, Strömsund


Kommunväxeln 0670-161 00

Hjälper dig rätt om du inte vet vilken person eller funktion du behöver prata med.


Kommundirektör
Peter Jemtbring, 0670-161 24


Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (BKUF)

Chef: Tomas Sjövall, 0670-162 96


Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF)

Chef: Anna Backman Wikström, 0670-162 18
Näringslivschef: Patrik Jemteborn, 0670-169 69


Kommunledningsförvaltningen (KLF)
Biträdande förvaltningschef: Carina Wiik, 0670-161 27

Ekonomichef: Niclas Liljefjäll, 0670-161 45

HR-chef: Ingela Sonidsson, 0670-164 89

Chef Strömsund turism: Håkan Sandberg, 0670-164 03 (Besöksadress: Ramselevägen 6)

Överförmyndare: Angelica Texmo, 0670-169 80


Teknik- och serviceförvaltningen (TSF)
Chef: Richard Persson, 0670-164 16


Vård- och socialförvaltningen (VSF)
Chef: Pernilla Johansson, 0670-162 89


Närvård Frostviken
Närvårdschef: Lars Kvemo, 0672-41 67 06

Besöksadress: Gäddede hälsocentral, Storgatan 30, 833 61 Gäddede


Miljö- och byggavdelningen

Chef: Erik Casselbrant, 0670-163 79


Kultur- och fritidsavdelningen

Chef: Lars-Eric Bergman, 0670-162 95

Läs mer om kommunens förvaltningar och avdelningar

Kommunikatörer

Gerd Sjöberg, 0670-161 18

Pernilla Gunnarsdotter Persson, 0670-169 33

Funktionsadresser

Byt ut (a) till @

 • Biståndsenheten, 0670-161 00
  bistand(a)stromsund.se
 • Budget- och skuldrådgivning, 0670-161 00
  budget.skuldradgivning(a)stromsund.se
 • Dataskyddsombud, 0670-161 00
  dataskyddsombud(a)stromsund.se
 • Energi- och klimatrådgivning, 0670-161 00, 063-14 76 80
  energirad(a)regionjh.se
 • Familjeomsorgen, 0670-163 20
  familjeomsorgen(a)stromsund.se
 • Flyktingmottagningen (receptionen), 0670-167 46
  flyktingmottagningen(a)stromsund.se
 • Gäddede turistinformation, 0672-41 67 30
  gaddede.turistinformation(a)stromsund.se
 • Individ- och familjeomsorgen, 0670-163 20
  familjeomsorgen(a)stromsund.se
 • Inflyttarservice, 0670-167 95
  inflyttarservice(a)stromsund.se
 • Konsumentrådgivning, 0670-161 20
  konsumentradgivning(a)stromsund.se
 • Miljö- och byggavdelningen, 0670-161 00
  miljobygg(a)stromsund.se
 • Strömsund turistinformation, 0670-164 00
  turistinformation(a)stromsund.se
 • Tjänsteperson i beredskap, TIB
  tib(a)stromsund.se
 • Vård- och socialförvaltningen
  vard-socialforvaltningen(a)stromsund.se

Sidor på webbplatsen med kontaktuppgifter

Det finns utsedda kontaktpersoner för anhörigstöd i varje kommundel. De har kunskap inom olika områden. Det går bra att ringa eller skriva direkt till någon av dem.

Kontaktpersoner för anhörigstöd

Social beredskap utanför kontorstid

Social beredskap är till för akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag.

Kontaktuppgifter till kommunens sociala beredskap

Kommunala bolag

Strömsunds energi AB (fd Jämtlandsvärme AB)

Vd: Thord Engström 0670-163 00, Kundtjänst: 0670-163 00.

Besöksadress: Storgatan 15


Strömsunds hyresbostäder AB (SHB)
Vd: Stefan Jönsson, 0670-169 94. Kundcenter: 0670-169 55.
Besöksadress: Storgatan 19

Läs mer om de kommunala bolagen

Politiker

Kommunalråd

Susanne Hansson (S), 0670-161 61
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd

Mats Gärd (C), 0670-161 94

Kommunalråd


Simon Högberg (M), 0670-161 38
Oppositionsråd

Kontaktuppgifter till kommunalråden

Ordförande i nämnder, styrelser och rådgivande organ

Kommunfullmäktige (KF)

Elisabeth Lindholm (S), 0670-161 67


Kommunrevisionen

Jan Rönngren (M), 070-344 08 03


Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU)

Sara Kjellsdotter (S), 070-218 82 17


Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

Maud Fortuna (C), 073-804 56 17


Miljö- och byggnämnden (MOB)

Tomas Jangenmalm (S), 070-358 83 18


Socialnämnden (SN)

Morgan Olsson (S), 0670-161 21


Valnämnden

Gudrun Andreasson (S), 0670-161 32


Folkhälsorådet

Susanne Hansson (S), 0670-161 61


Kommunala pensionärsrådet

Roger Kristofersson (S), 070-232 26 85


Tillgänglighetsrådet

Karin Näsmark (S), 070-232 26 85

Läs mer om den politiska organisationen

Kontakt via sociala medier

Strömsunds kommun och flera av våra verksamheter och bolag finns på Facebook.

Så kontaktar du oss på Facebook

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: