Lyssna på sidan Lyssna

Tobakslagen

För att du ska få sälja tobaksvaror måste du först anmäla försäljningen till miljö- och byggavdelningen. Här finns mer information om vad tobakslagen (1993:581) innebär för dig som är näringsidkare.

Anmäl försäljningen

Du får inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält försäljningen till den kommun där varorna ska säljas. I anmälan ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, till exempel faktauppgifter om försäljningsstället, namn på den som är ansvarig för verksamheten, firmans organisationsnummer och namn.

Informera din personal

Du är skyldig att ge din personal den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagens bestämmelser.

Du kan få försäljningsförbud

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

Även polisen är tillsynsmyndighet

Polisen är tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunerna och polisen kontrollerar hur tobakslagen följs. Polisen behöver inte misstänka brott för att kunna göra tillsynsbesök på ditt försäljningsställe.

Kommunerna ska kontrollera varningstexter

Förutom Folkhälsomyndigheten och Polisen ska även kommunen kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext.

Kommunerna kan samverka

Kommunerna kan samverka kring tillsynen. Det betyder att även tillsynspersonal från en annan kommun kan göra tillsynsbesök hos dig som är näringsidkare.


Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: