Lyssna på sidan Lyssna

Försäljningsregler

Här finns information om de regler som gäller för att få sälja folköl eller tobak. Reglerna är förenklat skrivna och hämtade ur alkohollagen (2010:1622) och lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

  • Du får inte sälja folköl eller tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du som säljer folköl eller tobaksvaror är skyldig att försäkra dig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om att köparens ålder ska du begära legitimation. En rekommendation är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska du neka försäljning.
  • Du får inte sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken.
  • Alla tobaksvaror ska ha varningstexter och cigarettpaket ska dessutom ha innehållsdeklaration. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter.
  • Du får inte sälja eller lämna ut folköl eller tobaksvaror om du misstänker att de kommer att lämnas över till en person under 18 år (så kallad langning).
  • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt eller dekal med information om åldersgränsen i anslutning till kassan.
  • Du får inte sälja eller servera folköl till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Du får inte sälja alkoholdrycker i en butikslokal, du får heller inte förvara dem i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
  • Marknadsföring av folköl och tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
  • Ditt egenkontrollsprogram ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att du kan visa upp det vid tillsynsbesök från kommunen eller Polisen.
Folköl och tobak.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: