Lyssna på sidan Lyssna

Lättläst: Omsorg och stöd

Strömsunds kommun ger 
stöd och hjälp till äldre människor 
som behöver det.
De kan få bo i en bostad med särskild service. 
De kan också få hjälp 
med att klara sig hemma.
De kan få personlig hjälp 
eller hemsjukvård.   

LSS betyder lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
LSS säger att en del människor med funktionshinder
har rätt att få extra hjälp för att leva bra liv.

I lagen står att du kan ha rätt
att bo i en bostad med särskild service,
till exempel i en gruppbostad där det
finns personal som hjälper dig med det du behöver.
Du kan läsa mer om det här.

Kommunen kan ge stöd till en 
familjemedlem som vårdar 
någon hemma.   

Personer som har problem
med missbruk kan få hjälp.

Personer som behöver hjälp
med pengar kan få socialbidrag.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: