Lyssna på sidan Lyssna

Lättläst: Nämnder och styrelser

Det finns 6 nämnder och styrelser i Strömsunds kommun.
Varje nämnd och styrelse har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder
och styrelser som ska finnas.

Nämnderna och styrelserna i Strömsund:

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för
till exempel förskolor, skolor och fritidshem.
Nämnden har också ansvar för biblioteket och kulturskolan och
simhallar, motionsspår och skidspår.

Socialnämnden har ansvar för till exempel socialbidrag
och stöd till personer med funktionshinder.
Socialnämnden ansvarar också äldreomsorgen.

Miljö- och byggnämnden har ansvar för
till exempel bygglov, miljöfrågor och serveringstillstånd.

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken
har ansvar för hemvården i Frostviken.
Det är ett samarbete
mellan kommunen och region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalen
har ansvar för all sjukvård i vårt län.

Kommunstyrelsen har ansvar för
turism, gator, parker och vägar,
IT och personal i receptionen.
Kommunstyrelsen ansvarar även för gymnasieskolan
och utbildning för vuxna.

Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

Den finns även en överförmyndare som ansvarar för att
god man, förvaltare och förmyndare
gör sina uppdrag på rätt sätt.

Kontakta oss

Kommunkansliet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: