Lyssna på sidan Lyssna

Timbanken

Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Med Timbanken får du som är företagare i Strömsunds kommun tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Här kan du läsa hur du gör för att öppna konto i Timbanken.

Inom följande områden kan du få rådgivning

 • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
 • Ekonomi, juridik och offentlig upphandling
 • Marknadsföring och sälj
 • Organisationsutveckling, personalfrågor och attraktivare arbetsgivare
 • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
 • Digitalisering och IT

Är du osäker på vilken rådgivning du och ditt företag behöver?

Då borde du testa Timbankskompassen – genom att svara på tio frågor kring ditt företags behov ringar du in vilken typ av rådgivning du och ditt företag behöver. Du kan göra testet hur många gånger du vill, inget registreras i detta steg.

Testa Timbankskompassen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du anmält ditt intresse på Timbanken får du göra Timbankskompassen igen. Då registreras dina resultat och blir till vägledning för dig och den konsult du väljer att få rådgivning av.

Anmäl dig till Timbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att anmäla dig i Timbanken och få konsulttimmar

 • Välj bland områden och konsulter
  Se vilka konsulter som är verksamma inom det område du är intresserad av och öppna sedan konto i Timbanken.
 • Öppna konto i Timbanken kan du göra på två sätt
  • Registrera dig och ditt företag under ”Anmäl dig här” och ange vilken kommuns näringslivskontor du vill ha kontakt med. Därefter blir du kontaktad.
  • Hör av dig direkt till Strömsunds utvecklingsbolag, Suab. Personalen tar emot dig och ni har en dialog om hur Timbankens resurser bäst kan användas för ditt företag. Du får hjälp med registrering om du inte redan gjort det via webben.
 • Tilldelning av konsultimmar
  När din anmälan registrerats, reserveras 5 kostnadsfria konsulttimmar under förutsättning att du medgett följande:
  • Personuppgifterna får registreras och lagras enligt Personuppgiftslagen (PUL).
  • Du förbinder dig att delta i en enkätuppföljning efter varje använd timme samt efter avslutad serie av genomförda affärsutvecklartimmar.
 • Kontakta din konsult eller specialist
  När du tilldelats timmar, kontaktar du den konsult du valt via mail eller telefon. Klicka på konsultens mejladress på Timbankens webbplats. Då kommer det upp några korta frågor att besvara. Frågorna syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för att utnyttja konsulttimmen på bästa sätt (dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och lagras inte i systemet).
 • Feedback
  Efter genomförd rådgivningstimma kommer det ett feedbackmejl med tre korta frågor som ska besvaras omgående. Om du vill ha fler timmar kontaktar du näringslivskontoret i din kommun igen som återigen tilldelar timmar till dess taket på totalt fem timmar nås.

  Efter den femte och sista affärsutvecklartimmen (eller om du angett att du inte vill ha fler konsulttimmar) får du en slutenkät att besvara. Denna används som underlag för beslutsfattare i Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Om du inte fyller i enkäterna kan du inte heller bli beviljad nya timmar i Timbanken.

Lycka till!

Kontakta oss

Näringsliv och utveckling

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: