Lyssna på sidan Lyssna
Två kvinnor med diplom och blommor.

Tillgänglighetsrådets ordförande Karin Näsmark delade ut priset till representanterna från Strömsunds ridklubb. Foto: Anders Andrée

Publicerad:

De fick Årets tillgänglighetspris och pris för Årets folkhälsoinsats

På nationaldagen delades utmärkelserna Årets tillgänglighetspris och Årets folkhälsoinsats ut på Ströms hembygdsgård. Stort grattis till Strömsunds ridklubb och Green Raven.

Tillgänglighetsrådet uppmärksammar varje år den eller de som under det gånga året gjort insatser för att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Strömsunds ridklubb får Årets tillgänglighetspris

Allmänheten får nominera och 2024 får Strömsunds ridklubb Tillgänglighetspriset med följande motivering:

”Strömsunds ridklubb arbetar aktivt med att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning genom att bland annat erbjuda kostnadsfria prova-på-tillfällen för målgruppen. Ridklubben har daglig verksamhet för brukare på ridskolan i samarbete med vård- och socialförvaltningen.


Anläggningen är anpassad med personlyft för ridning, handikapptoalett och hiss till cafeteria och läktare. Vid officiella tävlingar tillhandahålls para-klasser.


Planer finns på att utveckla en rid- och körslinga i anslutning till anläggningen för att möjliggöra uteaktiviteter till häst för personer med funktionsnedsättning”.

 

Två män tar emot pris av kvinna på scen.

Green Raven tilldelas utmärkelsen Årets folkhälsoinsats och fick motta blommor och diplom från Folkhälsorådets ordförande Susanne Hansson. Foto: Anders Andrée

Green Raven får Årets folkhälsopris

Folkhälsorådet uppmärksammar varje år någon som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan i kommunen.


Allmänheten får nominera och 2024 får Green Raven Årets folkhälsopris med följande motivering:

”Folkhälsorådet utser Green Raven för att de skapat en inkluderande mötesplats dit alla är välkomna. De har nått många ungdomar och en bred målgrupp samt skapat en känsla av samhörighet, gemenskap och sammanhang.


Folkhälsa inkluderar så mycket mer än enbart idrott. Green Raven tar initiativ till många olika typer av aktiviteter och arrangemang som bidrar till social delaktighet. Exempel på inslag i deras verksamhet är café, brädspel, tv-spel och cosplay samt skapande, läsning, pussel och sömnad.


Särskilt uppskattat är deras spökhus under spöknatta i samband med Halloween. Green Raven fyller ett utrymme i den sociala samvaron, dit ingen annan verksamhet i Strömsund når”.


Priserna delades ut i samband med nationaldagsfirandet på Ströms hembygdsgård den 6 juni.


Stort grattis!

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: