| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Väder Strömsund
Lyssna på sidan Lyssna

Turistinformationens sommartips!

Evenemang

+

Turist – köp betalsopäckar!

Du kan köpa betalsopsäck för dina färdsopor för 70 kronor.


När säcken är full kan du efter kontakt med personal på säljstället lämna säcken där.

Här kan du köpa och lämna turistsopsäcken

Enstaka påsar med färdsopor kan du även lämna vid Trafikverkets rastplatser i Strömsund och Meselefors.

Tack för att du håller rent!