Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Plocka alltid upp hundbajset

Att ha hund är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter ska du plocka upp hundbajs i tätorter. Då blir det trevligare för alla att vistas i vår kommun.

I tätorterna måste du som hundägare plocka upp bajset efter din hund. Det står i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Som ansvarsfull hundägare plockar du alltid upp efter din hund på platser där många personer vistas.

Det finns många hundlatriner i tätorterna

I kommunens tätorter finns många hundlatriner där du kan lämna hundbajspåsar. Det är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundlatrinerna med jämna mellanrum, men kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig.

Saknas hundlatrin, tar du med bajset

Om det inte finns en hundlatrin i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl. Det gäller också om en hundlatrin är full i väntan på tömning. Det är inte okej att lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar.

Mer information

Mer information med länkar till lokala ordningsföreskrifter och till kartan som visar var hundlatrinerna är placerade finns på kommunens webbplats:

Läs mer om hundägares ansvar samt länk till karta med hundlatriner

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: