Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Nytt projekt arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan

Fram till sista december 2024 pågår ett projekt där Strömsunds kommun ska arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan. Projektet syftar till att höja kompetensen hos personalen för att tidigt kunna identifiera och hantera tecken på utsatthet.

I förskolan kan utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck visa sig till exempel genom att barn begränsas och kontrolleras utifrån könsstereotypa uppfattningar. Det kan även handla om att vårdnadshavare ställer krav på förskolan som inte är förenliga med förskolans läroplan såsom att personalen ska styra eller begränsa barnens klädsel, lekar eller andra aktiviteter utifrån kön. Det kan även visa sig genom en negativ social kontroll i barngrupper, att barn kontrollerar andra barn i gruppen.

 

– Vi ser att det finns en stor beredskap att stötta barn som far illa men personalen behöver lära sig mer om hedersrelaterat våld och förtryck och veta hur vi tillsammans kan arbeta för att motverka detta, säger projektledare Jenniffer Bennoit.

Etablera stödfunktion

Syftet med projektet är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att:

  • Erbjuda förskolans personal kunskap och kompetensutveckling för ett bättre förbyggande arbete.
  • Förbättra personalens förutsättningar för att kunna upptäcka utsattheten tidigare.
  • Skapa rutiner och nya samarbetsformer mellan olika verksamheter som möter små barn och deras föräldrar.
  • Etablera en permanent stödfunktion för hedersrelaterat våld och förtryck på Resurscentrum.


Projektet finansieras av statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) och är ett samarbete mellan Resurscentrum och förskolorna i Strömsunds kommun.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: