Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Nya bestämmelser för driftbidrag till samlingslokaler

Kommunstyrelsen har beslutat om vissa ändringar när det gäller bestämmelserna om driftbidrag till samlingslokaler. En nyhet är att ansökan ska vara inne senast den 31 oktober. Lokalen ska också kunna upplåtas till kommunen som en samlingsplats vid krissituationer.

Revideringen gäller sedan den 29 april 2024 och förändringarna går i korthet ut på att:

  • Samlingslokalen ska kunna upplåtas till kommunen vid krissituationer som samlingsplats.
  • Ansökan ska lämnas in senast den 31 oktober för kommande verksamhetsår. Verksamheten för föregående år ska redovisas i ansökan.

Nytt datum för tidig utbetalning

Anledningen till det nya datumet för inlämning av ansökan är att kommunstyrelsen då kan behandla ansökningarna redan i januari. Det innebär att bidragen kan betalas ut i början av varje år.

Ny e-tjänst för ansökan är på gång

I augusti lanserar vi en ny e-tjänst för ansökan av driftbidrag. Den går då att hitta i vår e-tjänsteportal.

E-tjänsten för ansökan kommer att finnas i e-tjänsteportalen från augusti 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: