Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Fåglar som stör

Nu när våren är på intåg kan en del uppleva att både mås- och kråkfåglar stör, smutsar ner och för oväsen vid sina fastigheter. Det bästa sättet att förhindra störningar från fåglar är att göra förebyggande åtgärder innan häckningen börjar. Under häckningen är mås-  och kråkfåglar fredade, annat än för skyddsjakt.

Några tips på hur du förebygger problem med störande fåglar:

  • Håll rent vid avfallskärl och se till att de är stängda.
  • Lämna inga matrester kvar när du äter utomhus.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon, börja tidigt på våren och håll uppsikt fram till att häckningsperioden börjar. Häckningsperioden är mellan
    1 april till 31 juli.
  • Använd nät, spänntrådar eller mjuka fågelpiggar för att förhindra fåglar att bygga bon på taket eller i hängrännor.
  • Städa bort pinnar och annat material som fåglarna skulle kunna använda som bomaterial.
  • Ta bort rester av gamla boplatser, måsfåglar återanvänder gärna gamla boplatser.

Mer information om hur du förebygger problem med störande fåglar och gällande bestämmelser finns på kommunens webbplats.

www.stromsund.se/faglar

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: