Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Högstadieskolorna blir oförändrade – flera former av samverkan undersöks

Vid dagens sammanträde med barn-, kultur- och utbildningsnämnden diskuterades skolutredningen i Strömsunds kommun. En omorganisering av högstadieskolorna i kommunen är i nuläget inte aktuell. Skolutredningen visar att elevantalet vid kommunens högstadier är stabilt de närmaste åren.

Sedan tidigare har arbetet med att samordna grundskolorna i Strömsunds tätort startat. Nu går man vidare genom att bland annat ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka olika former av samverkan.

Förvaltningschefen får i uppdrag att titta på olika former av samverkan

Förvaltningschefen får flera uppdrag av nämnden, bland annat vill de undersöka olika former av samverkan, både inom kommunens skolor och med andra kommuner.


– Det känns bra att utredningsdelen är färdigredovisad och klar. Vi kan nu fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för likvärdig utbildning i vår kommun, säger Tomas Sjövall, chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

 

Mer information
Sara Kjellsdotter, nämndsordförande, 070-218 82 17
Tomas Sjövall, förvaltningschef, 0670-162 96

Samordna skolor i Strömsunds tätort – det händer nu

Före jul beslutade en enhällig nämnd att gå vidare med ett av de fyra förslagen i skolutredningen: Att samordna F–6-skolorna Hedenvind och Bredgård. Det arbetet leds av en styrgrupp och en projektgrupp.

Samlad information om skolutredningen

På webbplatsen har vi samlat information om skolutredningen för att du ska kunna ta del av vad som händer under hela processen. Det finns en särskild sida om samordningen av skolor i Strömsunds tätort. Snabbadressen till samlingssidan är stromsund.se/framtidensskola

Till Utredning av förskolans och skolans organisation Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Sara Kjellsdotter
    Ordförande
    070-218 82 17
  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Skolchef grundskola och grundsärskola
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: