Lyssna på sidan Lyssna

Foto: Vitaliy Vodolazskyy/Mostphotos

Publicerad:

Så påverkas kommunen av Sveriges Natomedlemskap

Sedan den 7 mars 2024 är Sverige med i försvarsalliansen Nato. Det påverkar framför allt landets militära försvar, men innebär också nya förutsättningar och riktlinjer för den militära och den civila beredskapen.

Natos inriktning är att medlemsländerna i alliansen ska ha en god förmåga att inom ett samhälle kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som exempelvis hybridattacker, väpnat angrepp, avbrott i kritisk infrastruktur eller naturkatastrofer.

Kritiska samhällsfunktioner ska fungera

Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet, samverkan sker med andra myndigheter och oss i kommunerna.


– Vi arbetar på flera sätt för att stärka vår krisberedskap för att kunna upprätthålla kritiska samhällsfunktioner som tillgång till mat och vatten, hälso- och sjukvård, socialtjänst, transporter, energi och kommunikation. Kommunens och invånarnas beredskap är en viktig grund i det civila försvaret, säger Richard Persson, chef för teknik- och serviceförvaltningen och säkerhetsskyddschef.

Läs mer om Nato, totalförsvaret och kommunens roll på stromsund.se

Läs mer om civilt försvar hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Fakta

Följande sju civila förmågor är särskilt prioriterade av Nato för att stärka den civila motståndskraften i medlemsländerna:

 • Hantering av stora mängder skadade.
 • Motståndskraftiga system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
 • Motståndskraftig energiförsörjning.
 • Motståndskraftiga civila kommunikationssystem.
 • Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.
 • Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser.
 • Motståndskraftiga transportsystem.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74

Senast ändrad/granskad: