Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Anmäl om du är en samhällsviktig elanvändare

Det svenska samhället behöver el för att fungera. Om det blir störningar i elförsörjningen kan det få omfattande konsekvenser, och det kan bli nödvändigt att prioritera den el som finns till samhällsviktiga funktioner. Är din verksamhet en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla det till oss.

Energimyndigheten har tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag planerat för hur man ska hantera situationer som kan uppstå vid elbrist. Processen heter Styrel och ska säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har tillgång till el om det blir brist.

Är du en samhällsviktig elanvändare?

Samhällsviktiga verksamheter upprätthåller eller bidrar till nödvändiga samhällsfunktioner. De finns inom sjukvård, livsmedelsförsörjning och transport men även inom andra områden. Det är Strömsunds kommun som avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom vårt geografiska område.

Anmäl till oss

Om du anser att din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla det till oss.

Läs mer och anmäl att din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: