Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Tillgänglighetsrådets arbete i Strömsunds kommun

Kommunens tillgänglighetsråd är ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar som arbetar med frågor som berör funktionsnedsatta i kommunen.

Här på kommunens webbplats kan du se vilka ledamöter och representanter som ingår i tillgänglighetsrådet.

Tillgänglighetsrådets ledamöter och representanter Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsrådets uppgifter

  • Hålla sig underrättade om samhällsplanering och befintliga resurser avseende samhällsservice.
  • Granska ritningar för nybyggnationer och ombyggnationer av lokaler i kommunen.
  • Inhämta funktionsnedsattas synpunkter, framföra önskemål, motivera och föreslå förändringar hos styrelser och nämnder.
  • Lämna synpunkter och förslag som efterfrågas av styrelser, nämnder och förvaltningar i aktuella tillgänglighetsfrågor.
  • Följa den allmänna utvecklingen inom exempelvis forskning, nya resurser, nya lagar och nya intentioner på tillgänglighetsområdet.
  • Verka för bra information till allmänheten och i synnerhet till de funktionsnedsatta.
  • Verka för god tillgänglighet inom alla områden för alla funktionsnedsatta.

Lämna synpunkter och ställ frågor via e-tjänst

Är du nyfiken på kommunens tillgänglighetsråd eller har du frågor/synpunkter som du vill att tillgänglighetsrådet tar upp till diskussion, skicka ett meddelande via kommunens e-tjänst, välj ”Annat område”. Gå in på denna länk:

etjanster.stromsund.se/synpunkt Länk till annan webbplats.

Du kan också ta kontakt direkt med oss

Ordförande Karin Näsmark

Sekreterare Annika Eriksson

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: