Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ny e-tjänst för dig som vill ansöka om eget omhändertagande av visst hushållsavfall

Avfall uppstår i alla hushåll. Om du själv vill kompostera ditt matavfall eller omhänderta latrinavfall/urin måste du anmäla det till miljö- och byggnämnden och få din ansökan godkänd. Anmälan kan du göra via en ny e-tjänst.

Grundregeln är att endast kommunen får ta hand om hushållsavfall. Om du själv vill ta hand om ditt hushållsavfall ska du därför först lämna in en anmälan till miljö- och byggnämnden och få den godkänd.

Ny e-tjänst för anmälan

Nu finns en ny e-tjänst för anmälan om kompostering av matavfall och/eller eget omhändertagande av latrinavfall/urin från hushållet.

Mer information och länk till e-tjänst finns på sidan Eget omhändertagande av avfall

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: