Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Utökad lägesbild ska skapa effektiva insatser för att motverka segregation

För ett par år sedan tog Resurscentrum fram en lägesbild om hur segregationen i kommunen ser ut. Där utmärkte sig barn och ungas mående. Därför har Resurscentrum tidigare i år tagit fram ett kompletterande material som ger en mer nyanserad bild av läget samt förslag på åtgärder.

För att ta fram det kompletterande materialet till lägesbilden över segregationen i kommunen 2008–2018 har fokus lagts på att beskriva barn och ungdomars situation med bland annat hjälp av bedömningsmetoden Barns behov i centrum (BBIC). Den används ofta inom socialt arbete och tar bland annat hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.

Segregation kan skapa motsättningar

Segregation betyder att människor lever och verkar separerade ifrån varandra och det kan skapa grogrund för motsättningar mellan människor. Det kan även påverka den allmänna känslan av trygghet, gemenskap och tillit.

 

– När vi tog fram lägesbilden såg vi flest utmaningar och riskfaktorer kopplade till barn och unga. Därför valde vi att sedan fokusera på den gruppen. Att vi har god kunskap om hur segregationen faktiskt ser ut är centralt för att kunna motverka den och sätta in relevanta insatser, säger projektledaren Elisabeth Lindholm.

Underlag för insatser

Projektet har, med stöd från Delegationen mot segregation, samlat in information för att kunna tolka de trender som är kopplade till de fem socioekonomiska indikatorerna försörjning, utbildning, boende, demokrati och hälsa. Arbetet med lägesbilden och det kompletterande materialet har skett i samråd med ett flertal andra projekt inom kommunen.

 

– Det kompletterande materialet kan användas som underlag i kommunens verksamheter i deras arbete framåt när det gäller att motverka riskfaktorer för segregation, särskilt bland barn och unga, säger Hanna Johansson, projektmedarbetare.

Till rapporten Barn och unga i Strömsunds kommun 2022

Mer information
Elisabeth Lindholm, projektledare och enhetschef Resurscentrum, 0670-161 67

Hanna Johansson, projektmedarbetare, 0670-169 87

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: