Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Akademi Norr storsatsar: Ska få fler att
utbilda sig och höja kompetensen i regionen

Fler utbildningar och större möjligheter för företag att få tag i kompetens. Nu går kommuner, universitet och näringsliv ihop och gör en unik satsning i Norrland. Det här innebär det för företagen och invånarna.

Kommunalförbundet Akademi Norr består av 12 inlandskommuner i Norrland, däribland Strömsunds kommun. Förbundet påbörjade arbetet med att höja utbildningsnivån för tre år sen, vilket redan har gett stora resultat. Och sker ytterligare satsning genom samverkan med starka partners – och 7,5 miljoner i beviljade medel från Europeiska socialfonden.


– Vi får redan förfrågningar från andra regioner som är väldigt nyfikna på hur vi jobbar. Till exempel hur vi startar upp nya yrkeshögskoleutbildningar och hur vi testar att lösa praktiska problem som kan vara stoppklossar. Det är många som visar intresse för norra Norrland och flera utbildningsaktörer vill etablera sig här. Så vi ska också fokusera ännu mer på att synliggöra vilket utbud av utbildningar som finns i kommunerna, säger Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr.

Unik satsning inom Akademi Norr

Att så här många aktörer går ihop och kraftsamlar i hela norra Sverige är unikt. Men det är nödvändigt, då behoven är så olika i de medverkande kommunerna. Den stora satsningen kommer innebära allt från att starta upp nya utbildningar till att kunna göra praktik på hemorten och studera på distans. Akademi Norr samverkar i Västernorrland och Jämtland med flera starka aktörer som Företagarna och Mittuniversitet.


– Vi är självklart positiva till att fler flexibla lösningar tas fram för att bidra till ökad kompetensförsörjning i vår del av landet. Det ligger väl i linje med hur vi redan arbetar på Mittuniversitetet och vi vet ju att det finns stora rekryteringsbehov, bland annat inom just professionsyrken, säger Eva Dannetun, prorektor Mittuniversitetet.

Samverkan i framkant

För att lösa kompetensbristen snabbt ska företag, yrkeshögskolor och lärcentrum öka samarbetet. Tillsammans kommer de utveckla modeller för att kartlägga behov och ta fram nya anpassade utbildningar.


– Vårt sätt att samverka här i norr ligger redan i framkant, även nationellt sett. Vi har skapat metoder tillsammans som verkligen underlättar för kommuner och företag i inlandet. De kan exempelvis ha behov av en utbildning men för få deltagare. Där klustrar vi ihop arbetsgivarnas kompetensbehov och kopplar ihop med utbildningsaktörer. Det har redan resulterat i en ny utbildning till inlandet. Vi vill fortsätta jobba ännu mer operativt och få saker att hända, säger Martin Bergvall.


Företagarna Västernorrland/Jämtland är en part som välkomnar ett brett samarbete över kommungränserna. Och att näringsliv och offentlig sektor måste arbeta tillsammans för att lösa kompetensförsörjningen i länen.


– Det är av stort värde att vi skapar förutsättningar för invånarna att kunna studera inom de yrken där behoven finns. Brist på kompetensförsörjning är det största tillväxthindret. Därför är det viktigt att det finns utbildningar tillgängligt som svara upp mot företagens behov, säger Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland/Jämtland.

Mer information om Akademi Norr

Om projektet Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd

Det tvååriga samverkansprojektet mellan Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska ge invånarna i glesbygden bättre möjligheter att ta del av högre utbildning, ge kommuner och företag i norra Norrland ökade möjligheter att rekrytera utbildad personal och därmed minska konsekvenserna på arbetsmarknaden som orsakas av gles geografi.


Samverkanspartners är bland annat Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, flera yrkeshögskoleaktörer samt kommunerna Skellefteå, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Kramfors, Pajala, Lycksele, Norsjö, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: