Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kompetensförsörjningsplan ska stärka kommunen som arbetsgivare

Strömsunds kommun har tillsammans med de båda lärarförbunden tagit fram en plan för det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning för förskola och skola. Målet är att kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare för yrkesgrupperna inom förskola och skola.

Som en del i det nya läraravtalet, HÖK21, har Strömsunds kommun nyligen tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Den är en del i arbetet med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare för yrkesgrupperna inom förskola och skola.

– Under arbetet med planen har parterna samarbetat tätt och kunskapsutbytet har varit värdefullt. Planen sätter tonen för arbetet framåt – både hur vi ska rekrytera personal och behålla dem som redan arbetar i våra förskolor och skolor, säger Anna Backman Wikström, sakkunnig i utbildningsfrågor.

Rekrytering en nyckelfråga

Att kompetensförsörjningen är mycket viktig råder det ingen tvekan om.

– Det är grunden för våra förskolor och skolor. Vi vill ha behöriga lärare överallt och personal som trivs med att gå till arbetet. Då skapar vi goda ambassadörer och det underlättar framtida rekrytering, säger Tomas Sjövall, chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

 

Kompetensförsörjningsplanen ska revideras årligen, är övergripande för hela kommunen och gäller förskolor, grundskolor och gymnasieskola.

Till Kompetensförsörjningsplan för förskola och skola

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: