Lyssna på sidan Lyssna

En historisk bild som visar Ulriksfors och sulfitfabriken som lades ned 1947.

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommunen söker pengar för att sanera området kring gamla sulfitfabriken i Ulriksfors

Marken i området kring före detta sulfitfabriken i Ulriksfors, Strömsund, innehåller föroreningar. Strömsunds kommun ska nu därför söka medel från staten för att sanera vissa delar av fabriksområdet.
– Efterbehandling av förorenade områden är ett sätt att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, säger miljö- och byggchefen Erik Casselbrant.

Länsstyrelsen i Jämtlands län fick år 2017 pengar för att undersöka eventuella föroreningar efter den gamla sulfitfabriken i Ulriksfors som lades ned 1947. Vid undersökningen hittades kraftigt förorenade jordmassor.

Utökad undersökning av fabriksområdet

Sedan dess har kommunen fått bidrag för fler undersökningar. Nyligen blev även den utökade miljötekniska undersökningen färdig. Där är fler områden än tidigare undersökta, vilket ger en bra bild av åtgärdsbehoven. Det finns ett statligt ansvar för sanering av området, kommunen ska nu därför söka ytterligare bidrag för att kunna detaljstudera åtgärdsbehovet och i steg två söka bidrag till själva åtgärden. Saneringskostnaden är beräknad till drygt 20 miljoner kronor.

 

– Undersökningen är ett bra beslutsunderlag för hur vi ska gå vidare. Att efterbehandla förorenade områden är ett sätt att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, säger miljö- och byggchefen Erik Casselbrant.

Varningsskyltar kommer att sättas upp

Allmänheten ska undvika att beträda området. Det är särskilt viktigt att inte gräva bort det växttäcke som finns så att den förorenade jorden kommer upp till ytan. Som en säkerhetsåtgärd kommer därför de mest förorenade områdena att märkas upp med varningsskyltar. Det finns inget i undersökningarna som indikerar att föroreningarna skulle sprida sig till intilliggande fastigheter eller till Ströms Vattudal. Kommunen har tidigare sanerat området där Regnbågens förskola ligger.

 

– De förorenade jordmassorna har legat på samma ställe sedan slutet på 40-talet och risken att komma i kontakt med dem har inte ökat med tiden. Snarare minskat något i takt med att det skyddande växtskiktet vuxit. Man måste gräva sig igenom det för att komma i kontakt med föroreningen, säger Erik Casselbrant.

Informationsmöte för närboende

Kommunen har haft ett informationsmöte för närboende och de som har sin arbetsplats på det gamla fabriksområdet. På mötet presenterades resultatet från hittills genomförda undersökningar och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor.

 

Mer information

Erik Casselbrant, miljö- och byggchef, 0670-163 79

Relaterad information

Här finns den miljörapport Envix tagit fram på uppdrag av Strömsunds kommun. Observera att dokumenten inte fullt uppfyller kraven på tillgänglighet. Behöver du hjälp att ta till dig informationen kan du vända dig till miljö- och byggchefen, 0670-163 79.

Sammanfattning av miljöundersökningar vid Ulriksfors före detta sulfitfabrik Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Historiska bilder Pdf, 672 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Areell utbredning Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: