Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Engcon tar över driften av skidspår och slalombacke

Hösten 2021 tog Engcon över driften av skidspårsanläggningarna Skidstadion och Rotnäset samt slalombacken Vallberget i Strömsund. Med Engcon som sponsor för anläggningarna säkerställs ett mer frekvent underhåll.

Avtalet mellan Strömsunds kommun och Engcon innebär att företaget från i höstas tagit över all året runt-skötsel och drift av de två skidspårsanläggningarna Skidstadion och Rotnäset samt slalombacken Vallberget i Strömsund.

Engcon blir sponsor

Enligt det femåriga avtalet går Engcon in som sponsor för anläggningarna vilket möjliggör ett mer frekvent underhåll. Företaget har köpt kommunens pistmaskin, vilket innebär att man nu slipper kostnader för underhåll, reparationer och bränsle.


– Som kommun förbinder vi oss inte till något, utan avtalet gäller utan motprestation vilket vi noga utrett. Det känns bra att vi överlåtit ansvaret till en annan aktör som kan ta vid i arbetet med att säkerställa att pistning och spårdragning är av hög kvalitet, säger Lars-Eric Bergman, kultur- och fritidschef.

Gagnar allmänheten

Lena Johansson, (S), ordförande i barn-, kultur och utbildningsnämnden, är nöjd med det nya avtalet.

– Att hitta samarbetsformer som denna är värdefullt då det gagnar både invånare och besökare. Skötseln under denna första säsong har varit till stor belåtenhet, säger hon.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: