Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhusets fasad.

Pressmeddelande • Publicerad:

Stort plusresultat för kommunen i årets bokslut

Kommunens bokslut för 2021 visar ett plusresultat på 29 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter och andra ersättningar med anledning av corona-pandemin bidrar till plussiffrorna.

Även 2021 har varit annorlunda och den ekonomiska utvecklingen har återhämtat sig väl under pandemins andra år, särskilt i slutet av året. Bokslutet visar att skatteintäkternas tillväxt landade på en högre nivå än vi hade i budget och prognos under året. Det gör att kommunens resultat hamnar på plus 29 miljoner kronor.

 

– Likt många kommuners starka resultat 2020 och 2021, beror vårt främst på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat betydligt mer än under ett normalår, vilket var omöjligt att förutse. Det starka resultatet beror också på tillfälliga pandemirelaterade tillskott och lägre efterfrågan på vissa verksamheter, säger Susanne Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bidragit till god hantering

Att många kommuner tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt har blivit bättre, poängterar ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft. Däremot har tillskotten gett goda förutsättningar för kommunen att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

 

– Bokslutet är 25 miljoner kronor bättre än budget och 3 miljoner kronor bättre än förra årets resultat. En stor del av budgetöverskottet är kopplat till att skatteintäkterna utvecklats bättre än budget, trots rådande pandemi. Även kommunens nämnder redovisar ett bättre resultat mot budget, säger ekonomichefen.

Stora utmaningar framåt

De senaste årens starka resultat underlättar för kommunen att kunna finansiera stora delar av sina investeringar utan upplåning. Men de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär stora utmaningar och det råder stor osäkerhet kring hur skatteunderlag och statsbidrag utvecklas framöver, samt finansiering av de nya pensionsavtalen från 2023.

 

– Under 2021 har pandemin inneburit fortsatt stora utmaningar i våra verksamheter. Viss verksamhet har inte kunnat ske som planerat, vilket resulterar i en ”verksamhetsskuld” att ta igen kommande år. Samtidigt har det lett till kostnadsminskningar för exempelvis resor och lägre utbetalningar av olika stöd, säger kommundirektör Anneli Svensson.

 

Mer information
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61
Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24

Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 0670-161 43

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: