Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Samverkan är nyckeln till ett gott förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Sedan 2017 arbetar en särskilt sammansatt grupp i kommunen förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Gruppen arbetar utifrån en gemensam lägesbild som de delar med polisen och säkerhetspolisen, Säpo.
– Arbetet borde vara självklart i alla kommuner, vi har kommit längre än på många andra håll, säger Elisabeth Lindholm, enhetschef på Resurscentrum.

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Ett ansvar att arbeta förebyggande

Alla kommuner har ett ansvar att arbeta förebyggande. Strömsund har utvecklat ett unikt arbetssätt och samverkan där man tagit de nationella rekommendationerna på stort allvar. Kommunfullmäktige beslutade redan 2017 att införa en lokal VBE-grupp som arbetar utifrån en gemensam lägesbild som de delar med polisen och säkerhetspolisen, Säpo.


– Att gruppen finns känner inte alla till, men vi arbetar för att så många som möjligt ska ha kännedom om den. Dit ska medarbetare och allmänhet kunna vända sig om man är orolig över att någon i sin närhet är på väg att radikaliseras. För att ge råd och stöd ingår i gruppen bland annat representanter för socialtjänst, skola och polis. Allt gruppen jobbar med är inte känt hos alla medarbetare eller i alla verksamheter eftersom det ibland handlar om känsliga frågor, säger Elisabeth Lindholm.

Väl fungerande samarbete

Den gemensamma lägesbilden just nu är att det finns en gruppering av personer i kommunen som sympatiserar med och har kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism.

– Kommunens ansvar är att arbeta förebyggande i samverkan med andra. Det samarbetet fungerar mycket bra tack vare tydliga roller och ansvarsområden. Vi är trygga med att Säpo sköter sin del enligt deras rutiner, säger Elisabeth Lindholm.

Strömsund har kommit långt

Strömsunds kommun samarbetar också med andra, såsom exempelvis Myndigheten för stöd till trossamfund och Centrum mot våldsbejakande extremism, för att motverka radikalisering och extremism. Det är en naturlig del i det ordinarie brottsförebyggande arbetet. Utbildningsinsatser sker kontinuerligt för medarbetare och verksamheter har fått stöd för att tidigt kunna fånga upp signaler som tyder på extremism.

– Det här arbetet borde vara självklart i alla kommuner, men vi har kommit längre än på många andra håll tack vare vår upparbetade kompetens, VBE-gruppen och det goda samarbetet med polisen, säger Elisabeth Lindholm.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: