Lyssna på sidan Lyssna

Tabelltest, staplad tabell

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor. Förvaltningen ansvarar också för kultur- och fritidsfrågor.

Analys av tabellinställning

Sammanfattning: Bästa inställningen för telefonläge. Använd denna!

Stående+liggande telefonläge

+ Tabellen staplas så att man kan läsa namn, titel och telefonnummer samtidigt. Klart bästa tabellen för telefonläge.

+ Telefonnummer är klickbart.

- Bästa inställningen för synskadade.

+ Fungerar lika bra i både stående och liggande format [WCAG 1.3.4]

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Victoria Tjernlund

Tf förvaltningschef

0670-162 96

Hans Olof Carlsson

Biträdande förvaltningschef, Kvalitetsutvecklare

0670-161 47

Märta Olausson

Psykolog

072-220 61 04

Lars-Eric Bergman

Kultur- och fritidschef

0670-162 95

Magdalena Sannemo

Ungdoms- och fritidskonsulent

0670-164 06

 

Victoria Tjernlund, rektor Centralskolan och Kyrktåsjö skola.

Victoria Tjernlund

Tf förvaltningschef

0670-162 96

Fakta

  • Ansvarig nämnd: barn-, kultur- och utbild­nings­nämnden
  • 28 procent av kom­munens budget (2018).
  • Under 2018 gick samman­lagt 1.670 barn i kommu­nens förskolor och grunds­kolor.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Victoria Tjernlund
    Tf chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, rektor Centralskolan och Kyrktåsjö skola
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: