Lyssna på sidan Lyssna

Tabelltest, horisontell scroll med fast vänsterspalt

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor. Förvaltningen ansvarar också för kultur- och fritidsfrågor.

Analys av tabellinställning

Sammanfattning: Bättre än Horisontell scroll, men fungerar inte bra i liggande telefonläge.

Stående telefonläge

+ Namn är fast, restan av tabellen går att flytta i sidled.

+ Telefonnummer är klickbart.


- Det är inte lätt att se att tabellen går att flytta.

- Tror inte att denna inställning hjälper synskadade.

Liggande telefonläge

+ Namn är fast, restan av tabellen går att flytta i sidled.

+ Telefonnummer är klickbart.


- Hela tabellen syns inte i liggande telefonläge, eftersom det är en två-spaltsida=fungerar sämre i liggande än stående läge.

- Det är inte lätt att se att tabellen går att flytta.

- Tror inte att denna inställning hjälper synskadade.

Kommunens mål:

 • Verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling.
 • Allt arbete i verksamheten ska ha barnet/eleven som utgångspunkt.
 • Verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara trygg, stimulerande och utvecklande för alla som deltar.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Victoria Tjernlund

Tf förvaltningschef

0670-162 96

Hans Olof Carlsson

Biträdande förvaltningschef, Kvalitetsutvecklare

0670-161 47

Märta Olausson

Psykolog

072-220 61 04

Lars-Eric Bergman

Kultur- och fritidschef

0670-162 95

Magdalena Sannemo

Ungdoms- och fritidskonsulent

0670-164 06

 

Victoria Tjernlund, rektor Centralskolan och Kyrktåsjö skola.

Victoria Tjernlund

Tf förvaltningschef

0670-162 96

Fakta

 • Ansvarig nämnd: barn-, kultur- och utbild­nings­nämnden
 • 28 procent av kom­munens budget (2018).
 • Under 2018 gick samman­lagt 1.670 barn i kommu­nens förskolor och grunds­kolor.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Victoria Tjernlund
  Tf chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, rektor Centralskolan och Kyrktåsjö skola
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: