Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Våld i nära relationer är inte okej – alla anställda får utbildning

Ingen ska utsättas för våld eller andra övergrepp från närstående. Det är visionen för det Program mot våld i nära relationer som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020. Nu får samtliga anställda i kommunen en utbildningsinsats om våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället, både ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. I kommunens verksamheter sker oftast det direkta arbetet mot våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialtjänsten har ett tydligt uppdrag att ge stöd och skydd till våldsutsatta personer.

Utbildning för alla medarbetare

För att öka medvetenheten och kunskapen om våld i nära relationer bland flera tar kommunen nu ett steg till. Alla medarbetare får en utbildningsinsats som ska ge grundläggande kunskaper om våld i nära relationer, vad våldet kan ta sig för uttryck och hur vi kan möta våldsutsatta.

 

– Det här är en del i ett långsiktigt och förebyggande arbete, säger kommunalrådet Susanne Hansson, (S). Kommunen har många anställda så på det här sättet når vi också en stor andel av invånarna.

Sätter ljus på viktig fråga

Utbildningen kommer att ske genom att alla chefer går igenom ett framtaget material med sina personalgrupper. Cheferna har först fått en egen introduktion i materialet för att sedan kunna använda det på en arbetsplatsträff eller ett personalmöte. Medarbetarna får tillsammans reflektera över några frågeställningar, till exempel vad man själv kan göra om man anar att någon är utsatt för våld i nära relationer. Att våga fråga kan vara en viktig insats då det skickar signalen att våldet inte är acceptabelt.

 

– Det känns fantastiskt bra att vi får sätta ljuset på den här viktiga frågan i alla kommunens verksamheter. Genom att öka kunskapen bland medarbetarna vill vi tydligt markera att våld i nära relationer inte är okej, säger kommundirektör Anneli Svensson.

Det finns hjälp att få

Programmet mot våld i nära relationer finns på kommunens webbplats. Där finns också en sida om våld i nära relationer med mer information och länkar till stöd av olika slag.

Till sidan Våld i nära relationer på stromsund.se

Mer information

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61
Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: